Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

15. 9. 2015

Provozní řád II. Mateřské školy Pomezí 102 okres Svitavy

Údaje o zařízení:

Druh organizace: příspěvková organizace

Název: II. Mateřská škola Pomezí 102 okres Svitavy

Předmět činnosti: poskytování výchovy a vzdělání dětí předškolního věku v souladu

         s obecně závaznými právními předpisy 

IČO: 70985782

Telefon: 461/729 228

E-mail: 2.ms.pomezi@quick.cz

Typ: celodenní

Stanovená kapacita: 30 dětí

Provoz : od 6.30 – do 16.00 hod.

Režimové požadavky:

Nástup dětí: od 6.30 hod.

Spontánní hra: v průběhu dne

Zařazení v režimu: v průběhu celého dne převažují skupinové činnosti

Sledování televize a DVD: pouze ve výjimečných případech

Pohybové aktivity: v průběhu her, ranního cvičení, pobytu venku, těles. výchovy, OZČ

Podmínky a vybavení: herna, třída, sociál. zařízení, tělovýchov.  nářadí, zahrada a hřiště

Druh pohybových aktivit: volné a řízené ( rozcvičky denně, ostatní dle potřeb a uvážení dětí

a pedagogické pracovnice )

 

Pobyt venku:

 

Pozemek využívaný k pohybové aktivitě: hřiště a zahrada

- Údržba zeleně: dle potřeby

- Údržba pískoviště: písek musí být kopaný ne plavený, nepoužívat žádné desinfekční 

prostředky ( riziko alergie ), zakrytí pískoviště vzdušnou folií ( prodyšně trvale,

když se pískoviště nepoužívá ), propařování písku v intervalech 1x za 14 dní

( pokud je teplota min. 20° C- na 2 až 3 hodiny zakrýt tmavou folií, potom písek

překopat a znovu opakovat propařování )

Časový údaj: v létě celodenní, v zimě dle počasí

Způsob využití  pobytu venku: vzdělávací – poznávání přírody

                                                   rekreační – volné a řízené činnosti

Odpočinek a spánek:

 

Zařazení v režimu dne: po obědě, respektovat individuální zvláštnosti dětí ( po kratším

        odpočinku se mohou věnovat klidnějším činnostem )

Ukládání lehátek: ve zvláštní místnosti, lůžkoviny jsou uloženy na osobním lehátku dítěte,

         lehátka a lůžkoviny jsou větrány pravidelně 1x měsíčně

 

Stravování:

 

Příprava jídla ve ŠJ Pomezí a dovoz zajištěn spojovací chodbou 

Podávání svačin: individuálně od 7.30 – 8.30 hod. a od 14.15 – 15. 15hod.

Podávání obědů: od 11.30  - 12.30 hod.

Systém podávání svačin a obědů: samoobslužný

Zachován tříhodinový odstup jednotlivých jídel

Pitný režim:

Celodenní – děti mají k dispozici várnice s pitím ( samoobslužný režim )

Otužování:

Dle možností – vzduchem, respektování zdravotního stavu dětí

Sezónní činnosti – koupání, slunění, pobyt na čerstvém vzduchu, plavecký výcvik

Vycházky – denně

Způsob nakládání s prádlem:

Výměna prádla:  lůžkoviny – 1x za 3 týdny ( 21 dnů ), perou rodiče

                            ručníky – 1x týdně ( práno v MŠ – automatická pračka )

Skladování prádla: v místnosti pro ložní prádlo ( uloženo ve skříni na lůžkoviny )


 

Úklid a čištění:

Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách MŠ zodpovídá provozní pracovnice.

Zároveň zodpovídá za nákup a evidenci čistících a dezinfekčních prostředků a za jejich správné využití.

 

Způsob a četnost úklidu a čištění:

Denně: vynášení odpadkových košů, umývání podlah (zpravidla 2x denně), vysávání koberce, větrání ložnice i ostatních místností, lehátek, umývání, dezinfekce umyvadel WC, utírání stolů

Týdně: úklid ředitelny, výměna ručníků, otírání nábytku, parapetů, krytů topení, ometání pavučin, úklid a vytírání botníků a pod nimi

Měsíčně:omývání hraček dezinfekčním prostředkem, umývání dveří, skleněných výplní, nábytku, napouštění podlahy leštěnkou, výměna povlečení ( 1x za 21 dní)

Dle potřeby:umývání oken, světel dezinfekce celé budovy

Malování: třídy a herna MŠ se provádí 1x za 2 roky, ostatní dle potřeby


 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2017